LOGA ASTRONOM slajdy L2

LOGA ASTRONOM slajdy M2

Logo Hotel Astronom

Projekt obejmował zaprojektowanie znaku, hasła, key visual-u wraz z projektem księgi znaku
i podstawowych elementów identyfikacji wizualnej.

Znak słada się z trzech elementów: godła, logotypu zawierajacego nazwę firmy oraz hasła.

Godło jest w kształcie litery " A", stylizowanej na lunetę, może również nasuwać
skojarzenia z cyrklem podziałowym.

Znak zaprojektowany jest w dwóch wariantach pionowym i poziomym.

Motywem przewodnim marki (key visal) jest grafika nasuwająca skojarzenia z mapą nieba.

 

LOGA ASTRONOM slajdy L3

LOGA ASTRONOM slajdy L6

LOGA ASTRONOM slajdy M4
LOGA ASTRONOM slajdy M3