LOGA HOTELE OLSZTYN slajdy L2

LOGA Hotele Olsztyn slajdy M2

Logo Hotele Olsztyn

Projekt obejmował zaprojektowanie znaku, hasła, key visual-u wraz z projektem księgi znaku 
i podstawowych elementów identyfikacji wizualnej.

Znak słada się z trzech elementów: godła, logotypu zawierajacego nazwę firmy oraz hasła.

Godło składa się z dwóch elementów nawiązujących do układu słonecznego. Większy okrągły element symbolizuje Słońce, mniejszy Ziemię. Równocześnie większy element tworzy literę "O".

Znak zaprojektowany jest w dwóch wariantach pionowym i poziomym.

Motywem przewodnim marki (key visal) jest grafika przedstawiająca fragment uproszczonego schematu układu słonecznego.

 

LOGA HOTELE OLSZTYN slajdy L3

LOGA HOTELE OLSZTYN slajdy L6

LOGA Hotele Olsztyn slajdy M4
LOGA Hotele Olsztyn slajdy M3