muzeum large

muzeum oznakowanie

SYSTEM OZNAKOWANIA POMIESZCZEŃ
DLA MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ
W GDAŃSKU

System ikonograficzny zaprojektowany jest w nawiązniu do znaku Muzeum. Pictogramy zaprojektowane są w oparciu o skos występujący w elementach znaku.

Zastosowanie systemu oznakowania pomieszczeń w budynku zostało przewidziane w dwóch wariantach: jako wycięte w powierzchni blachy znaki lub malowane natryskiem pneumatycnzym bezpośrednio na powierzchni betonu z wykorzystaniem szablonu.

muzeum oznakowanie large

muzeum oznakowanie small1
muzeum oznakowanie small2